Strona główna Opis systemu Elementy systemu Realizacje Kontakt
 
Zintegrowany system zasilająco-sterujący instalacji technicznych krytych pływalni BASENIX
Przeznaczenie systemu
   
     

BASENIX to rozwiązanie zapewniające kompletną obsługę budynkowych instalacji technicznych (HVAC, technologia wody, oświetlenie) w zakresie pomiarów, sterowania, zasilania odbiorników i urządzeń elektrycznych, kontroli parametrów pracy i raportowania - klasy BMS (Biulding Management System).

System przeznaczony jest dla obiektów wielobasenowych pływalni komunalnych i zawiera szereg autorskich rozwiązań, poprawiających współpracę instalacji, obniżających energochłonność obiektów i zwiększających komfort użytkowania
i obsługi technicznej
.

BASENIX copyright - MWM sp. z o.o. 1998-2010